No airline yet?
Click here to found your new enterprise now!

Statistics

Airports: connections

1 Beijing
 
8,116,009 / 9.00%
2 Guangzhou
 
6,901,271 / 7.65%
3 Shanghai Pu Dong
 
6,392,089 / 7.09%
4 Dubai
 
6,053,358 / 6.71%
5 Doha
 
5,585,225 / 6.19%
6 Chengdu
 
5,025,656 / 5.57%
7 Shenzhen
 
4,923,853 / 5.46%
8 Shanghai Hongqiao
 
4,917,945 / 5.45%
9 Kunming
 
4,877,782 / 5.41%
10 Xiamen
 
4,569,410 / 5.07%
11 New York
 
4,093,358 / 4.54%
12 Hangzhou
 
4,061,112 / 4.50%
13 Nanjing
 
3,759,283 / 4.17%
14 San Francisco
 
3,679,952 / 4.08%
15 Los Angeles
 
3,286,687 / 3.64%
16 Singapore
 
3,045,752 / 3.38%
17 Boston
 
2,846,327 / 3.16%
18 London Heathrow
 
2,739,696 / 3.04%
19 Frankfurt
 
2,677,796 / 2.97%
20 Chongqing
 
2,649,231 / 2.94%
Overall 90,201,792 / 100.00%